Onze reglement

 

 

BEURSREGLEMENT WESTLAND SHOPPING CENTER ANDERLECHT

 

 

INLEIDING

 

 

De term "beurs" staat voor een antiek-,brocante- en vlooienmarkt alsook een ruilen verzamelbeurs. Deze opsomming is limitatief en dient in de meest strikte zingeïnterpreteerd. De uitstraling en de standing van het Westland Shopping Center, het respect voor zijn handelaars en hun winkels alsook het imago van de beurs primeren op het individueel belang van de exposanten. Vanuit die doelstelling hebben wij een reglement opgesteld om de beurs in goede banen te leiden. Wij vragen aan alle deelnemers om hieraan actief hun medewerking te verlenen door dit reglement nauwgezet te respecteren.

 

 

 

I. - ALGEMEEN

 

 

Art. 1 - De beurs wordt georganiseerd door Car Link c.v., p/a W.s.c.

 

Art. 2 - De beurs is toegankelijk voor particulieren en handelaars.

 

Art. 3 - De particulieren mogen slechts deelnemen voor de occasionele verkoop van hun persoonlijke voorwerpen.

 

Art. 4 - De handelaars dienen te voldoen aan alle wettelijke voorschriften en in het bijzonder aan de voorschriften inzake de ambulante handel.

 

Art. 5 - Naast de wettelijke beperkingen wordt de uitstalling en verkoop van de volgende voorwerpen verboden :

 

- Alle nieuwe voorwerpen, t.t.z. loten of

 

reeksen voorwerpen die geen slijtage

 

vertonen, behalve de als dusdanig bekend

 

staande verzamelvoorwerpen en voorwerpen

 

die eigenhandig op kunstambachtelijke

 

wijze vervaardigd zijn.

 

- De volgende occasie voorwerpen, alfabetisch

 

gerangschikt : afbraakmaterialen,

 

auto-onderdelen, bouwmaterialen, grote

 

elektrische huishoudtoestellen, keuken-,

 

badkamer- en tuinmeubilair, ondergoed en

 

lingerie, voeding en drank, wapens.

 

Art. 6 - Kleding, schoenen en hand-tassen zijn, elk afzonderlijk, toegestaan tot 1/4 van het geheel van de koopwaar.

 

Art. 7 - Artikel 5 en 6 mogen op elk ogenblik door de organisator gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving.

 

Art. 8 - De organisator mag de koopwaar en de hoedanigheid van de exposanten controleren.

 

Art. 9 - De organisator mag koopwaar of exposanten weigeren.

 

Art. 10 - De exposanten installeren zich vanaf 8u00 op de hun toegewezen standplaatsen.

 

Art. 11- De bijdrage per standplaats is 25 € en is ondeelbaar. Elke uitbreiding van de standplaats wordt als één of meer bijkomende standplaatsen aangerekend.

 

Art. 12 - De exposanten mogen hun standplaatsen niet onder- of doorverhuren.

 

Art. 13 - De exposanten dienen in te pakkenvanaf 13u00 en hun standplaatsen ten laatste om 13u30 te verlaten.

 

Art. 14 - De exposanten mogen geen voorwerpen en geen verpakking op de standplaatsen en op de parking achterlaten.

 

Art. 15 - Elke exposant betaalt eenwaarborg van 5 € per standplaats.

 

Art. 16 - De waarborg wordt slechts onderde volgende voorwaarden terugbetaald :

 

-op de standplaats,

 

-tussen 12u30 en 13u30,

 

-na uitvoering van artikel 13,

 

-mits voorlegging van een geldig bewijs.

 

Art. 17 - Iedere exposant ontvangt een exemplaar van dit reglement.

 

Art. 18 - Deelnemen impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement en de interpretatie ervan door de organisator.

 

Art. 19 - Elke inbreuk kan met onmiddellijke uitsluiting bestraft worden, zonder enige terugbetaling.

 

Art. 20 - De organisator wijst elke verantwoordelijkheid af bij ongeval, schade, diefstal of verlies.

 

Art. 21 - Bij betwisting zijn alleen de rechtbanken van Brussel bevoegd.

 

Art. 22 - Voor zover dit reglement gedateerd en genummerd is, geldt het als kwijting voor 1 standplaats plus de waarborg.

 

 

II. - BINNEN

 

 

Art. 23 - Er worden tafels ter beschikking van de exposanten gesteld.

 

Art. 24 - De grootte van een standplaats is gelijk aan één tafel en de plaats voor één caddy.

 

Art. 25 - Kleding mag niet op kleerhangers, kapstokken en kledingrekken gepresenteerd worden.

 

 

III. - BUITEN

 

 

Art. 26 - De standplaatsen zijn toegankelijk tussen half april en half oktober.

 

Art. 27 - De tafels van de organisator mogen niet gebruikt worden.

 

Art. 28 - De grootte van een standplaats is gelijk aan één autostaanplaats.

 

Art. 29 - Alle verkeer van voertuigen is verboden tussen 8u30 en 12u30.

 

Art. 30 - Voertuigen mogen parkeren op de standplaatsen mits een bijdrage van 25 € per voertuig.

 

 

IV. - LIDMAATSCHAP

 

 

Art. 31 - Het lidmaatschap is niet verplicht.

 

Art. 32 - Het lidgeld bedraagt 75 € per lidkaart en is 1 jaar geldig, te rekenen vanaf deinschrijving.

 

Art. 33 - De lidkaart is strikt persoonlijk en het is uitdrukkelijk verboden ze aan derdentoe te vertrouwen.

 

Art. 34 - De lidkaart geeft recht op een voorbehouden toegang tot de standplaatsen tussen 7u00 en 8u00.

 

Art. 35 - Elke titularis mag zich door 1 bijkomende persoon laten vergezellen.

 

Art. 36 - De lidkaart laat toe 1 of meer vaste standplaatsen te reserveren mits vooruitbetaling.

 

Art. 37 - Elke lidkaart geeft recht op een korting van 5 € bij reservatie van de eerstestandplaats.

 

Art. 38 - De reservaties vervallen om 9u00.

 

Art. 39 - Gereserveerde standplaatsen worden noch verplaatst, noch terugbetaald.

 

Art. 40 - Alle formaliteiten in verband met het lidmaatschap en/of de reservaties gebeuren uitsluitend op de infostand tijdens de beurs.